Bu Proje Kâğıt Üretiminde Verimlilik Sağlayacak

10/26/2016

Bartın Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) kapsamında bir uluslararası proje geliştirdi. Bu proje ile yerli bor ürünlerinin kâğıt sanayisinde değerlendirilmesiyle kâğıtlar daha verimli üretilecek.

Footer © 2016