3 bin 289 metre uzunluğunda yeraltı atıksu isale hattı yapılmış olup, Kampüsün atıksuları arıtma tesisine ulaştırılarak bertarafı sağlanmaktadır. arıtma tesisinin günlük kapasitesi 200m3/gündür.ARITMA TESİSİ
Günlük kapasitesi 200m3/gün olan arıtma tesisi yapılmış olup atıksuların toplanıp bertarafı sağlanmaktadır.

YAĞMUR SUYU HATTI
3 bin 766 metre uzunluğunda yeraltı yağmur suyu isalehattı yapılmış olup, kampüsün yağmur sularını Kampüs içerisinde
 bulunan ana deresine bırakmaktadır. Yağmur sularının toplanması neticesi yapılacak gölet ilekampüs estetik bir görünüme sahip olacak.
 Ayrıca bugölet kampüsteki bitkilerin sulanmasında kullanılacak.Bu sayede suyun verimli kullanımı sağlanacak.

04.06.2016

Dosyalar

Footer © 2016