Değerlendirme, Endonezya Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir uzman ekip tarafından yapılmaktadır. Uzmanlar, gerektiğinde üniversitenin ekoloji, sürdürülebilirlik, antropoloji, mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve istatistik gibi alanlardaki öğretim üyelerinden de yardım alır. Değerlendirme kriterleri, Çevre, Ekonomi, Eşitlik ve Eğitim olmak üzere 3 eksene sahiptir. Değerlendirme amaçlarıyla toplanan verilerin ana başlıkları ve değerlendirmedeki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:KategoriAğırlığı
Yapı ve Altyapı%15
Enerji ve İklim Değişikliği%21
Atıklar%18
Su%10
Ulaşım%18
Eğitim%18
TOPLAM%100

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
Yapı ve AltyapıAçık alanlar / toplam alan300% 15
Açık alanlar / toplam birey sayısı300
Kampüsteki toplam orman alanı200
Kampüsteki toplam ekilmiş yeşil alanlar200
Su tutucu olmayan alan / toplam alan300
Sürdürülebilirlik bütçesi / toplam üniversite bütçesi200
Toplam1500

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
Enerji ve İklim DeğişikliğiEnerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı300 

% 21

Yenilenebilir enerji kullanımı politikası300
Toplam enerji kullanımı / toplam birey sayısı300
Enerji tasarrufu programı300
Yeşil binalar300
İklim değişikliğine adaptasyon ve etkilerini azaltma programı300
Sera gazı emisyonunu azaltma politikası300
Toplam2100

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
AtıklarÜniversite atıkları için geri dönüşüm programı300% 18
Toksik atıkların geri dönüşümü300
Organik atıkların bertarafı300
Organik olmayan atıkların bertarafı300
Kanalizasyon atıklarının bertarafı300
Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma politikası300
Toplam1800

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
SuSu tasarrufu programı500% 10
Şebeke suyu kullanımı500
Toplam1000

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
UlaşımKampüse giren toplam araç sayısı / toplam birey sayısı200% 18
Toplam bisiklet sayısı / toplam birey sayısı200
Kampüste taşıt kullanımını kısıtlayan ulaşım politikası400
Kampüste park alanlarını sınırlayan ulaşım politikası400
Kampüs otobüsleri300
Bisiklet ve yaya politikası300
Toplam1800

 

KategoriKriterlerPuanıAğırlığı
EğitimSürdürülebilirlikle ilgili ders sayısı / toplam ders sayısı300% 18
Sürdürülebilirlikle ilgili araştırma bütçesi / toplam araştırma bütçesi300
Sürdürülebilirlikle ilgili yayın sayısı300
Sürdürülebilirlikle ilgili etkinlik sayısı300
Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonu sayısı300
Sürdürülebilirlikle ilgili internet sitesi300
Toplam1800

 

04.06.2016

Dosyalar

Footer © 2016