image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizde "Sıfır Atık" Projesi Uygulanmaya Başlandı

Bartın Üniversitesi, tüm Türkiye'de başlatılmış olan "Sıfır Atık" projesi için hazırlıklarını tamamladı ve projenin gerçekleştirilmesi için harekete geçti.

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu "Sıfır Atık" El Kitapçığına bu adresten ulaşabilirsiniz.