image/svg+xml
image/svg+xml

Üniversitemizde "Akıllı Enerji Laboratuvarı" Kurulacak

Üniversitemizin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenmeye hak kazanan “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor” adlı projesi kapsamında “Akıllı Enerji Laboratuvarı” kurulacak.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından ilan edilen 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Böylece Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sabri Gök’ün koordinatörlüğünü ve Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor” adlı proje desteklenmeye uygun görüldü. Bu kapsamda BAKKA tarafından 504 bin 731 lira hibe desteği sağlanacak.

Üniversitemizde "Akıllı Enerji Laboratuvarı" Kurulacak

“Enerji alanında nitelikli mühendisler yetiştirilecek”

Proje hakkında bilgiler veren Ustaoğlu, “Günümüzde teknoloji büyük bir hızla ilerlemektedir. Teknolojik gelişmeler, ülkelerin küresel rekabet koşullarını değiştirerek küresel ekonomiyi ve refah düzeyini etkilemektedir. Bunula beraber enerji tüketimi büyük bir oranda artmaktadır. Enerji sektörü ülkemizde en büyük cari açığın verildiği alandır. Enerji ithalatını minimize etmek için enerji tüketiminde tasarruf sağlamak, daha verimli enerji tüketim sistemleri geliştirmek ve yenilenebilir enerjiye kullanımını arttırmak büyük bir önem arz ediyor. Bunun içinde en önemli yük bizim, mühendislerimizin ve geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimizin üzerine düşüyor” dedi.

“Akıllı Enerji Laboratuvarı kurulacak”

Düşük karbon tüketiminin sadece yenilenebilir enerji kullanımı ya da bireysel enerji tasarrufu ile değil bu enerji tüketiminin akıllı bir şekilde kullanılması ile sağlanması gerektiğinin de altını çizen Ustaoğlu, “Akıllı Sistemler, daha doğru tanımı ile Nesnelerin İnterneti, birbirleri ile online üzerinden bağlantı ve iletişim kurabilen otonom cihazların bir merkezden yine otonom olarak kontrol edilebilmesidir. Akıllı sistemler enerji sektöründe akıllı şebekeler, akıllı binalar şekilde kullanılmaktadır. Enerji sektöründe kullanılan bu akıllı sistemler üretim, iletim, dağıtım, talep ve fiyatlandırma gibi değişkenleri kontrol ederek üretici ve tüketici arasındaki veya üreten ve tüketen sistemler arasında iletişimi sağlayan ihtiyaca göre enerji tüketimini minimize edilebilmesini sağlayan elektronik sistemlerdir. Bununla birlikte akıllı sistemlerde makine-insan, makine-makine etkileşimi, büyük veri analitiği gibi birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bunun için geleceğimizin nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Enerji alanında nitelikli bir mühendis için enerji sistemlerinin, tasarruf, verimlilik ve analiz gibi kavramların bilimsel olarak iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajanı (BAKKA) tarafından kabul edilen ‘Geleceğin Nitelikli Mühendisleri Bartın Üniversitesi’nde Yetişiyor’ adlı ‘Akıllı Enerji Laboratuvarı’ projemiz ile enerji konusunda yetkin geleceğin nitelikli mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda enerji teknolojileri, enerji sistemleri, enerji malzemeleri, enerji analiz programları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve bu alanlarda akademik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Projenin eğitim ve araştırma konuları

Proje kapsamındaki eğitim ve araştırma konularını ise şu şekilde: “Yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri”, “Termodinamik; güç sistemleri, soğutma sistemleri”, “Buhar türbini, kaynama-yoğuşma, Nanoteknoloji; nano-malzeme ve nano-akışkan”, “Isı transfer; metal, sıvı, katı, yapı malzemeleri ısı iletimleri, ısı transfer mekanizmaları”, “Bina enerji tasarrufu, yapı ve yalıtım malzemeleri, enerji analizleri”, “Akışkanlar mekaniği; hava tüneli, akış analizleri şeklinde sıralanabilir”, “Akıllı enerji laboratuvarına alınacak bütün sistemlerimiz bilgisayar kontrollü sistemleri.”

  • "Akıllı Üniversite için Zeki Enerji Yönetim Sistemi" Çalıştayı Tamamlandı

  • “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler” Projesi Kabul Edildi

  • Ağdacı Yerleşkemizde Bulunan Orkide Türleri ve Habitatları

  • Üniversitemizin Elektrikli Aracı 'Simurg' TEKNOFEST'ten Ödülle Döndü

  • Kutlubey Kampüsü Göletine 5000 Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

  • Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümümüzden İlk Karpuz Hasadı

  • Kompost Gübresi Üretimimizi Hümik Asit ile Geliştiriyoruz

  • Yeni Bitki Keşfi: Bartın Geveni!

  • Küre Dağları Milli Parkı’nda Endemik bir Eğrelti Bitkisi Keşfedildi

  • Üniversitemizde "Akıllı Enerji Laboratuvarı" Kurulacak