image/svg+xml
image/svg+xml

Sürdürülebilirlik Raporu

Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu

Bartın Üniversitesi, “Sürdürülebilir Çevre” ekseninde, eğitim-öğretim, araştırma ve sosyal sorumluluk, çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik konularını önemsemekte ve “Yeşil Kampüs” olma hedefi ile hareket etmektedir. Bartın Üniversitesi GreenMetric “Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması” kapsamında çalışmalarına hız vermiştir. 2018 yılı sıralamasında, ülkemizde 11. yer almıştır.

Sürdürülebilirlik ve çevre konularında ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıklar ve geri dönüşüm başta olmak üzere; su kullanımı, eğitim ve araştırma alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda Bartın Üniversitesi, yapı ve alt yapı konularında Kutlubey Kampüsünde inşaatları devam eden akıllı binaları ve Ağdacı Kampüsünde çevre dostu yalıtım malzemeleri ile gerçekleştirdiği ısı yalıtımları ile hem alt yapı hem de enerji verimliliği sağlamaktadır.

Yeşil alanların korunması, arttırılması ve hatta su emici alanların fazlalaştırılması yönündeki çalışmaları ile yeşil kampüs politikasını desteklemektedir. Kutlubey kampüsünde yağmur hasadı ile gölet oluşturulmuş ve yeşil alanların sulanmasında bu su kaynağının kullanımı sağlanmaktadır.

Yine sıfır atık projesi kapsamında atık azaltma programları, atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik uygulamaya geçilmiştir. Her iki kampüste atıksu arıtma tesisleri mevcut olup ve yüksek verimle işletilmektedir. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfının önlenmesi yönünde su tasarruf programı ve su geri dönüşüm programları geliştirmektedir.

Ulaşım hususunda daha az karbon ayakizi için ring uygulamaları gerçekleştirmektedir. Eğitim alanında önlisans, lisans, master ve doktora programlarında dersler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında “Sürdürülebilir Ormancılık”, “Orman Ürünleri ve Teknolojisi” ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” alanlarında doktora eğitimi vermekte, araştırma projeleri ve uygulamalarla birlikte farkındalık yaratmak üzere çevre eğitimleri ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu 2018-2019     Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu 2018
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2019-2020) - YENİ!
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2018-2019)
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2018)