image/svg+xml
image/svg+xml

Sürdürülebilirlik Raporu

Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu

Bartın Üniversitesi, “Sürdürülebilir Çevre” ekseninde, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, sosyal sorumluluk, çevresel farkındalık, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularını önemsemekte ve “Yeşil Kampüs” olma hedefi ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bartın Üniversitesi GreenMetric,Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması” başvuruları ile çalışmalarını arttırmış ve 2020 yılı sıralamasında, ülkemizde 56 üniversite içerisinde 11., Dünyada ise 269. sırada yer almıştır.  

Sürdürülebilirlik ve çevre konularında ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıklar ve geri dönüşüm başta olmak üzere; su kullanımı, enerji tasarrufu ve verimliliği, eğitim ve araştırma alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Enerji verimliliği konusunda özel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda Bartın Üniversitesi, yapı ve alt yapı konularında Kutlubey Kampüsünde inşaatları devam eden akıllı binaları ve Ağdacı Kampüsünde çevre dostu yalıtım malzemeleri ile gerçekleştirdiği ısı yalıtımları ile hem alt yapı hem de enerji verimliliği sağlamakta ve başta karbondioksit olmak üzere sera gazı salınımlarını azaltarak karbon nötr üniversite olmak için çalışmalarını yürütmektedir.

Yeşil alanların korunması, arttırılması ve su emici alanların fazlalaştırılması ile yeşil kampüs politikası sürdürülebilir bir hale getirilmiştir.

Kutlubey kampüsünde yağmur hasadı ile gölet oluşturulmuş ve yeşil alanların sulanmasında bu su kaynağının kullanımı sağlanmaktadır. Ayrıca, gölet ve çevresi geliştirilmiş, kuş ve balık türleri açısından zenginleştirilerek biyolojik çeşitlilik arttırılmış ve kampüse ve Bartın’a değerli bir rekreasyon alanı kazandırılmıştır.

Sıfır atık projesi kapsamında atık azaltma programları, atıkların geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik uygulamaya geçilmiştir. Ayrıca, tıbbi ve tehlikeli atıkların toplanması noktasında yapılan çalışmalarda uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu aşama ile tüm atıkları toplanarak uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutularak ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve kaynak israfı önlenecek ve zararlı olanları bertaraf edilmeleri sayesinde çevreye olumsuz etkileri en aza indirilebilecektir.

Her iki kampüste atıksu arıtma tesisleri mevcut olup, yüksek verimle işletilmekte ve deşarjları sulak alanlara verilerek su döngüsüne katkı sağlanmaktadır. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve israfının önlenmesi yönünde su tasarruf programı ve su geri dönüşüm programları geliştirilmektedir.

Ulaşım hususunda daha az karbon ayak izi için çalışanlara ücretsiz servis ve öğrencilere kampüs içi ücretsiz ring uygulamaları gerçekleştirmektedir. Eğitim alanında ön lisans, lisans, master ve doktora programlarında sürdürülebilirlik, enerji, orman, iklim değişikliği ve atık konularında dersler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında “Sürdürülebilir Ormancılık”, “Orman Ürünleri ve Teknolojisi” ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler” alanlarında doktora eğitimi vermekte, araştırma projeleri ve uygulamalarla birlikte farkındalık yaratmak üzere çevre eğitimleri ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.

YÖK tarafından verilen ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan üniversitemiz bu yönde sürdürülebilir projeler üretmeye başlayarak hem Bartın iline hem de çevre illere önemli katkı ve kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir.Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu


Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu 2018-2019     Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu 2018
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu (2021) (YENİ)
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2020-2021)
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2019-2020)
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2018-2019)
Bartın Üniversitesi Sürdürülebilirlik Raporu (2018)