image/svg+xml
image/svg+xml

Greenmetric Üniversiteleri Nasıl Değerlendirir?

Değerlendirme, Endonezya Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir uzman ekip tarafından yapılmaktadır. Uzmanlar, gerektiğinde üniversitenin ekoloji, sürdürülebilirlik, antropoloji, mühendislik, mimarlık, şehir planlama ve istatistik gibi alanlardaki öğretim üyelerinden de yardım alır. Değerlendirme kriterleri, Çevre, Ekonomi, Eşitlik ve Eğitim olmak üzere 3 eksene sahiptir. Değerlendirme amaçlarıyla toplanan verilerin ana başlıkları ve değerlendirmedeki ağırlıkları aşağıdaki gibidir:

Kategori Ağırlığı
Yapı ve Altyapı %15
Enerji ve İklim Değişikliği %21
Atıklar %18
Su %10
Ulaşım %18
Eğitim %18
TOPLAM %100

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Yapı ve Altyapı Açık alanlar / toplam alan 300 % 15
Açık alanlar / toplam birey sayısı 300
Kampüsteki toplam orman alanı 200
Kampüsteki toplam ekilmiş yeşil alanlar 200
Su tutucu olmayan alan / toplam alan 300
Sürdürülebilirlik bütçesi / toplam üniversite bütçesi 200
Toplam 1500

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Enerji ve İklim Değişikliği Enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı 300  

% 21

Yenilenebilir enerji kullanımı politikası 300
Toplam enerji kullanımı / toplam birey sayısı 300
Enerji tasarrufu programı 300
Yeşil binalar 300
İklim değişikliğine adaptasyon ve etkilerini azaltma programı 300
Sera gazı emisyonunu azaltma politikası 300
Toplam 2100

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Atıklar Üniversite atıkları için geri dönüşüm programı 300 % 18
Toksik atıkların geri dönüşümü 300
Organik atıkların bertarafı 300
Organik olmayan atıkların bertarafı 300
Kanalizasyon atıklarının bertarafı 300
Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma politikası 300
Toplam 1800

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Su Su tasarrufu programı 500 % 10
Şebeke suyu kullanımı 500
Toplam 1000

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Ulaşım Kampüse giren toplam araç sayısı / toplam birey sayısı 200 % 18
Toplam bisiklet sayısı / toplam birey sayısı 200
Kampüste taşıt kullanımını kısıtlayan ulaşım politikası 400
Kampüste park alanlarını sınırlayan ulaşım politikası 400
Kampüs otobüsleri 300
Bisiklet ve yaya politikası 300
Toplam 1800

 

Kategori Kriterler Puanı Ağırlığı
Eğitim Sürdürülebilirlikle ilgili ders sayısı / toplam ders sayısı 300 % 18
Sürdürülebilirlikle ilgili araştırma bütçesi / toplam araştırma bütçesi 300
Sürdürülebilirlikle ilgili yayın sayısı 300
Sürdürülebilirlikle ilgili etkinlik sayısı 300
Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonu sayısı 300
Sürdürülebilirlikle ilgili internet sitesi 300
Toplam 1800