image/svg+xml
image/svg+xml

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüketmeden karşılamak anlamına gelir. Doğal kaynaklara ek olarak, ayrıca sosyal/toplumsal ve ekonomik kaynakları kapsar. Sürdürülebilirlik sadece çevrecilik değildir. Sürdürülebilirlik tanımlarının çoğunda sosyal eşitlik ve ekonomik gelişme için endişeler gibi gündelik yaklaşımları da bulabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Terimi Nereden Geliyor?

Sürdürülebilirlik kavramı nispeten yeni bir fikir olsa da, bir bütün olarak hareketin sosyal adalet, korumacılık, enternasyonalizm ve zengin geçmişe sahip diğer geçmiş hareketleri de kapsar. Yirminci yüzyılın sonunda, bu fikirlerin çoğunun 'sürdürülebilir kalkınma' çağrısında bir araya gelmeye başladıkları görülmüştür.

Sürdürülebilirlik Terimi Nereden Geliyor?