image/svg+xml
image/svg+xml

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Gölet Projesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Gölet ve Yakın Çevresi Projesi hazırlanmıştır. Taban suyu yüksek olan çalışma alanında tespit edilen drenaj sorunun çözülmesi ve yağmur sularının toplanması hedeflenmiştir. Kampüs sulama sistemine de katkı sunması planlanan bu göletin, çevresinde oluşan doğal sazlıklar ile kampüs girişindeki görsel peyzaj kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, proje alanı ile ilgili olarak öneri yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarını yönlendiren sürdürülebilir alan kullanım planlaması ilkeleri şu şekildedir:

 • Kullanımlar için uygun yer seçimi,
 • Ekolojik mühendislik çözümleri,
 • Yağmur suyu denetimi (Ekolojik gölet önerisi),
 • Geçirimsiz kaplanmış yüzeylerin en aza indirilmesi,
 • Çevresindeki kullanım alanlarına ve proje içindeki alanlara ulaşımı sağlayan sirkülasyon sistemi,
 • Arazi biçimleme (çim amfiler).


Çalışmalar sonunda hazırlanan proje, 27 Eylül 2018 tarihinde rektörlük makamına sunulmuştur. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan UZUN ile bir arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.
 • ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ Seferberliği Kapsamında 5000 Fidan Dikildi!

 • GELECEĞE NEFES! 11 MİLYON AĞAÇ, BUGÜN FİDAN YARIN NEFES

 • Öğrencilerimiz Otantik Öğrenme ile 'Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ Çalışmalarına Destek Verdiler

 • Yeşil, Çevreci ve Sürdürülebilir Bir Üniversite için Kutlubey Kampüsü’ne Ağaçlar Dikiliyor

 • Kentsel Yayılım Alanlarında İklim Değişikliği Uyum Sürecinde Doğa Tabanlı Çözümler

 • Üniversitemizin Birim Temsilcileri ile "GreenMetric Toplantısı" Gerçekleştirildi (9 Ekim 2019)

 • ‘Biyoetanol Projesi’ Türkiye ve Pakistan Arasında Devam Ediyor

 • GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı Gerçekleştirildi

 • “Gökbörü”, TÜBİTAK’ın Elektrikli Araç Yarışları’nda ilk 10’a girmeyi başardı.

 • Bartın Üniversitesi "Yeşil Kampüs" için Çalışmalara Devam Ediyor