image/svg+xml
image/svg+xml

"BARTIN ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIKLAR TALİMATNAMESİ" Yayınlandı.

"Bartın Üniversitesi Tehlikeli Atıklar Talimatnamesi" yayınlanarak yürürlüğe alındı.

Talimatnamenin Amacı:
Bu Yönerge’nin amacı, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı birimlerde eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıkların üretildikleri yerlerde toplanması, güvenli bir şekilde geçici depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanmasına ilişkin yönetim esaslarını düzenlemektir.

Talimatnamenin Kapsamı: 
Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı eğitim-öğretim birimlerinde, üretim ve hizmet birimlerinde, araştırma laboratuvarlarında oluşan kimyasal atıklar, tıbbi atıklar, deney hayvanları, biyolojik kökenli diğer atıklar, radyoaktif atıkların üretiminden bertarafına kadar bütün süreçlerin planlanmaları, politikaları, programları ile hukuki ve idari, yönetim hükümlerini kapsar.