image/svg+xml
image/svg+xml

ULUSAL HİDROJEOLOJİ ve SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU

Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (HİDRO'2020) 18-20 Haziran 2020 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Amacı

Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme baskısına ek olarak iklim değişikliğinin  su kaynakları üzerine beklenen olumsuz etkileri, su kaynaklarının yeni yaklaşım ve anlayışla yönetilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, sistemler arası etkileşimi merkeze alan “koruyarak kullanım” yaklaşımı sürdürülebilir yönetimin temelini oluşturmaktadır. Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu (HİDRO’2020), hidrojeoloji ve su kaynakları konularında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin, kamu ve özel sektördeki uygulayıcıların, mühendislerin, sektör yöneticilerinin ve ilgili öğrencilerin çalışmalarını sunmalarını; verimli bir bilimsel tartışma ortamının oluşturulmasını; konuyla ilgili katkıların ortaya konmasını; teknik ve bilimsel gelişmelere paylaşım ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

ULUSAL HİDROJEOLOJİ ve SU KAYNAKLARI SEMPOZYUMU