image/svg+xml
image/svg+xml

Çevreci Hizmetler

Doğalgaz Altyapısı

Çeştepe mevkiinde bulunan Doğalgaz Dağıtım Firmasına ait istasyondan başlayarak Kampüs içindekitüm binalara kadar 5 bin 537 metre uzunluğunda doğalgaz yeraltı hattı yapılmıştır.


Yağmur Suyu Hattı

3 bin 766 metre uzunluğunda yeraltı yağmur suyu isale hattı yapılmış olup, kampüsün yağmur sularını Kampüs içerisinde bulunan ana deresine bırakmaktadır. Yağmur sularının toplanması neticesi yapılacak gölet ile kampüs estetik bir görünüme sahip olacak. Ayrıca bu gölet kampüsteki bitkilerin sulanmasında kullanılacak. Bu sayede suyun verimli kullanımı sağlanacak.
 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Gölet Projesi

Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Gölet ve Yakın Çevresi Projesi hazırlanmıştır. Taban suyu yüksek olan çalışma alanında tespit edilen drenaj sorunun çözülmesi ve yağmur sularının toplanması hedeflenmiştir. Kampüs sulama sistemine de katkı sunması planlanan bu göletin, çevresinde oluşan doğal sazlıklar ile kampüs girişindeki görsel peyzaj kalitesini arttıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, proje alanı ile ilgili olarak öneri yapısal ve bitkisel peyzaj uygulamalarını yönlendiren sürdürülebilir alan kullanım planlaması ilkeleri şu şekildedir:

  • Kullanımlar için uygun yer seçimi,
  • Ekolojik mühendislik çözümleri,
  • Yağmur suyu denetimi (Ekolojik gölet önerisi),
  • Geçirimsiz kaplanmış yüzeylerin en aza indirilmesi,
  • Çevresindeki kullanım alanlarına ve proje içindeki alanlara ulaşımı sağlayan sirkülasyon sistemi,
  • Arazi biçimleme (çim amfiler).


Çalışmalar sonunda hazırlanan proje, 27 Eylül 2018 tarihinde rektörlük makamına sunulmuştur. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan UZUN ile bir arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.